Engasjert


Tilhenger

Har du tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg? Blir summen av din bil og tilhengers tillatte totalvekter over 3500 kg? Har tilhengeren større tillatt totalvekt enn bilens egenvekt?

Det er ikke store tilhengeren du lovlig kan trekke med førerkort klasse B, men har du førerkort klasse BE er det bare bilen som setter begrensninger i form av maks aktuell totalvekt på tilhenger. Vegen til førerkort klasse BE er kort og enkel, den består av 5 kjøretimer (eventuelt flere timer ved behov), et to-timers lastsikringskurs og førerprøve hos Statens Vegvesen.
Å utvide førerkortet er faktisk billigere enn å bli tatt i kontroll langs vegen, og du slipper å sette igjen tilhengeren...

Fra 19. januar 2013 innføres førekort kl B kode 96 som gir førerrett for bil og tilhenger med samlet tillatt totalvekt inntil 4250 kg. Kjøreopplæring til dette er samme som for klasse BE men uten førerprøve. Vi anbefaler å avlegge førerprøve og få et fullverdig førerkort kl BE når du først er i gang, dette er noen kroner dyrere men gir deg mulighet til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt inntil 3500 kg (pluss bil på 3500 kg skulle dette tilsammen bli et vogntog på 7 tonn).Ta kontakt på telefon 623 44 100 eller epost til epost@dintrafikkskole.no for mer informasjon og påmelding.