Engasjert


Bestilling/ avbestilling/ oppmøte til time

Som ny elev tar du kontakt med kontoret på tlf 623 44 100 eller epost@dintrafikkskole.no for å melde deg som elev. Deretter vil du bli kontaktet på tlf av lærer for kjøring eller ved brev for Trafikalt grunnkurs og mopedkurs.

Elever som har startet sin kjøring gjør sine avtaler direkte med lærer, fortrinnsvis pr sms slik at muntlige misforståelser unngås.

Oppmøtested:
For kjøretimer som skal starte i Brumunddal bruker vi fortrinnsvis skolens lokaler i Skolevegen som møtested. Dette ligger få minutters gange fra den videregående skolen.
Ellers kan det gjøres avtaler om oppmøtested mellom elev og lærer, for eksempel ved de videregående skolene på Hamar eller i Moelv.

For avbestilling av timer og kurs gjelder Trafikkforums skolereglement:
Dersom du er forhindret fra å møte til en avtalt undervisningstime er det viktig at du sier i fra i god tid. Avtalt undervisningstime må avbestilles senest kl. 12.00 siste virkedag før timen skal gjennomføres. Det innebærer at mandagstimer må avbestilles senest fredag kl. 12.00.
De obligatoriske kursene må avbestilles senest en uke før gjennomføring.
Blir avtalt time avbestilt etter fristen, må vi dessverre kreve betaling dersom vi ikke får besatt timen med en annen elev.
Dersom skolen må avlyse en kjøretime, skal vi gjøre det i så god tid som mulig.Gjensidig venteplikt
Både du og lærer må vente på avtalt sted i 20 minutter etter at timen skulle ha startet. forsinkelse kan oppstå på grunn av ting vi, eller du som elev ikke er herre over. Det kan dreie seg om kø i trafikken, eller at tog eller buss ikke er i rute.

Ellers henviser vi til "Skolereglement" utgitt av Trafikkforum/nki forlaget. Dette deles ut til elevene på grunnkurs, og ligger tilgjengelig på trafikkskolens kontor.