Engasjert


Motorsykkel

Vi kan tilby et begrenset antall elever opplæring i klassene A1, A2 og A. Da det bare er en lærer som kjører denne opplæringen er kapasiteten begrenset, og påmelding bør skje vinteren før du ønsker å kjøre om du skal få plass.

I vårt kalde land er motorsykkelsesongen kort og hektisk, og sammenfaller med ferieavvikling i Statens Vegvesen. Dette gjør at ventetid på førerprøver ofte blir lang, og vi anbefaler derfor å ta teoriprøven før sesongen starter.


Nye regler fra januar 2013 som følge av implementering av EUs 3. førerkortdirektiv:

Aldersgrense for å ta førerkort klasse A - tung motorsykkel heves til 24 år.
Mellomtung MC får egen førerkortklasse kalt A2. Aldersgrense for denne er 18 år.
Førerkort klasse A2 kan utvides til kl A etter to år ved å ta et 7 timers kurs.

Nytt 2017:
Utvidelse A1 til A2 kan gjøres uten førerpøve ved å kjøre utvidelseskurs. Kontakt Stange Trafikkskole for å kjøre dette.

Les mer om førerkortreglene på www.vegvesen.no